• Kontakt

  W sprawach związanych z działalnością Rady Dzielnicy Dąbrowa

  rada.dabrowa@gdynia.pl

  W sprawach związanych ze Stowarzyszeniem KrewAktywni

  krewaktywni@op.pl

  W sprawach związanych z „Kurierem Gdyńskim”

  lechoslaw.dzierzak@kuriergdynski.eu

  W pozostałych sprawach

  lechoslaw@dzierzak.eu