• Działalność

  Rada Miasta Gdyni (2018-2023)
  Radny Miasta z okręgu Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack, Mały Kack
  Przewodniczący komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia
  Wiceprzewodniczący i sekretarz komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Członek Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
  Członek Komisji Budżetowej

  Rada Dzielnicy DĄBROWA (2011-2018)
  Przewodniczący Rady Dzielnicy Dąbrowa (2015-2018)
  Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury (2013-2015)
  Wiceprzewodniczący Komisji ds. Infrastruktury (2011-2013)
  Koordynator Szkoleń

  Rada ds. Budżetu Obywatelskiego w Gdyni (od 2017)
  Wiceprzewodniczący Rady (2017-2019)

  Stowarzyszenie KrewAktywni (od 2012)
  Prezes Stowarzyszenia
  Instruktor Pierwszej Pomocy

  Krewniacy Club Trójmiasto (2007-2013)
  Ambasador Krewniacy Club
  Koordynator akcji poboru krwi

  Stowarzyszenie „Młodzi dla Gdyni” (2005-2012)
  Członek zarządu w latach 2007-2012

  Koło Naukowe Grupa Młodych Menedżerów (2009-2012)
  Prezes koła w latach 2010-2011

  Koło Naukowe Turystyki i Hotelarstwa (2010-2011)
  członek, administrator strony www

  Gdynia.pl (2018)
  redaktor

  Kurier Gdyński (2015-2018)
  dziennikarz

  Dziennik Bałtycki (2016-2018)
  dziennikarz

  Moje Miasto Trójmiasto (2008-2012)
  dziennikarz obywatelski
  opiekun dzielnic Dąbrowa i Karwiny
  opiekun tematyczny w dziedzinie krwiodawstwa

  TPI Chajpa (2003-2013)
  Współzałożyciel, administrator, dziennikarz obywatelski, organizator imprez

  __________________________________________
  Ponadto:
  - Organizator koncertów WOŚP – Gdynia (2007, 2008)
  - Wolontariusz podczas Biegu Solidarności (2007, 2008, 2009, 2010)
  - Wolontariusz podczas obchodów XXX-lecia Solidarności, Kwesta PCK na rzecz powodzian.